Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 13:42:19
Tag: thông tin dự án
  • Mù mờ như thông tin địa ốc
    Mặc dù Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định rất rõ về việc công khai, minh bạch dự án bất động sản, nhưng trên thực tế, để biết rõ được thông tin dự án gần như là nhiệm vụ bất khả thi với khách hàng.