Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 09:45:28
Tag: thu hộ chi hộ
  • LienVietPostBank đẩy mạnh dịch vụ ủy thác thanh toán lương cho doanh nghiệp
    Gắn với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ thúc đẩy mảng dịch vụ thu hộ - chi hộ nhờ mạng lưới phủ khắp toàn quốc và nhóm các sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ cao như Internet Banking, SMS Banking và Ví điện tử.