Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 23:12:26
Tag: trung tâm xúc tiến Đầu tư - thương mại và du lịch kiên giang
  • Kiên Giang làm mới cho du lịch Hà Tiên
    Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch Kiên Giang tổ chức đoàn doanh nghiệp du lịch trong, ngoài tỉnh đi khảo sát để tìm hướng khai thác, làm mới cho ngành du lịch ở Hà Tiên-Kiên Lương.