Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 15:44:37
Tag: vietai
  • Truyền kỳ Việt ở Silicon Valley
    Truyền kỳ về một người Việt đặc biệt ở Silicon Valley (Mỹ) đã lan về Việt Nam. Niềm đam mê AI, robot và khát vọng thay đổi cuộc sống bằng công nghệ mới của Vũ Duy Thức đang truyền ngọn lửa đam mê cho cộng đồng công nghệ trong nước.