Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
Tag: vietbev
  • Việt Nam giảm nợ nước ngoài do Sabeco trở thành công ty con của Thaibev
    Tính đến cuối năm 2018, dư nợ ngắn hạn nước ngoài của Việt Nam gần 19,6 tỷ USD, giảm khoảng 2,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên có được chủ yếu do các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đã trả nợ vào giai đoạn cuối năm, trong đó có liên quan đến việc chuyển khoản vay giữa Công ty TNHH Vietnam Beverage và BeerCo.