Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 01:10:42
Tag: vốn oda dành cho nông nghiệp
  • [Infographic] Gần 2 tỷ USD vốn ODA dành cho nông nghiệp trong 20 năm qua
    Trong 20 năm (1999-2019), nguồn vốn ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu.