Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Tạo môi trường để đại học quốc gia phát triển, hội nhập ngang tầm quốc tế
T.T - 06/07/2023 18:03
 
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 261/TB-VPCP ngày 6/7/2023 kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.
Tạo môi trường để đại học quốc gia phát triển, hội nhập ngang tầm quốc tế
Tạo môi trường để đại học quốc gia phát triển, hội nhập ngang tầm quốc tế

Tại Thông báo trên, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận: Chủ trương của Đảng, Nhà nước là phát triển các đại học quốc gia trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước, cạnh tranh được với các đại học quốc tế, giải quyết vấn đề nguồn nhân lực của vùng, ngành, lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia cần phải là nghị định khung:

- Giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện có và có các cơ chế, chính sách, quy định mới, đột phá nhằm tạo môi trường pháp lý, không gian để các trường phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển, hội nhập ngang tầm quốc tế, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài cho đất nước.

- Làm rõ địa vị pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, bộ máy, tổ chức, thẩm quyền, sứ mệnh của đại học quốc gia. Các trường đại học trong đại học quốc gia phải tạo thành một hệ sinh thái.

- Quy định về tiêu chí đánh giá (về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo...) để đạt tiêu chuẩn đại học quốc gia từ mô hình hai đại học quốc gia hiện nay và hài hòa với các tiêu chí quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, thống nhất giải quyết các vướng mắc trong ban hành Quy chế đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2023.

Đổi tên, chuyển Bệnh viện Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Bệnh viện Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư