Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 13:37:22
Tháng 10, có 3 phiên đấu giá cổ phần trên HNX
Chí Tín - 03/10/2019 07:32
 
Trong tháng 10/2019 sẽ có 3 phiên đấu giá cổ phần diễn ra tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), bằng với số các phiên đấu giá trong tháng 9/2019.
Kiếm tra kết quả đấu giá cổ phần tại HNX
Kiếm tra kết quả đấu giá cổ phần tại HNX

Các phiên đấu giá trong tháng 10 sẽ bao gồm phiên đấu giá của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Trước đó, trong tháng 9/2019, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá thoái vốn Nhà nước tại các công ty Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn, Công ty cổ phần Vắc Xin và Sinh Phẩm Nha Trang, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà.

Kết quả cả 3 phiên đấu giá trong tháng 9 đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, thu về cho Nhà Nước hơn 90,6 tỷ đồng.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 3 phiên này đạt hơn 2,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 4,6 triệu cổ phần, gấp 1,8 lần số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá của 3 phiên đạt hơn 2,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 90,6 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 65 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 26 phiên đấu giá, trong đó có 22 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 192 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 150 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 78%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 26 phiên đấu giá đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 9/2019:

STT

Tên công ty

Số cổ phần chào bán (cổ phần)

Số cổ phần bán được (cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn

1.015.644

1.015.644

22.836.824.600

2

CTCP Vắc Xin và Sinh Phẩm Nha Trang

1.246.320

1.246.320

19.317.960.000

3

CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

299.338

299.338

48.492.756.000

 Danh sách các phiên đấu giá tháng 10/2019:

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng chào bán (cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

CTCP Phong điện Thuận Bình

4.075.000

21/10/2019

28/10/2019

2

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

2.495.873

3/10/2019

10/10/2019

3

CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

2.400.000

26/9/2019

3/10/2019

HNX sửa đổi Quy chế giao dịch UPCoM
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Quy chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư