Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 08 năm 2022, 12:35:09
Thành lập phòng, ban chuyên môn quận Nam, Bắc Từ Liêm
Tú Ân - 24/03/2014 22:18
 
  UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND và 1511/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm.
Thành lập các cơ quan chuyên môn quận Nam, Bắc Từ Liêm
Hai quận Bắc - Nam Từ Liêm đã hoàn chỉnh bộ máy mới

Theo các quyết định, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Y tế, Thanh tra, Phòng Kinh tế, Phòng quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND.

Các cơ quan chuyên môn này có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các hướng dẫn bổ sung liên quan.

Biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan chuyên môn trước mắt được bố trí từ công chức và lao động hợp đồng trong biên chế được giao thuộc UBND huyện Từ Liêm và được bổ sung khi có quyết định giao biên chế của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2014.

Cùng ngày, UBND TP cũng ban hành 16 quyết định về thành lập các cơ quan chuyên môn khác

+ Quyết định số 1513/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1514/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1517/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1515/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1516/QĐ-UBND thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1518/QĐ-UBND thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1528/QĐ-UBND thành lập Trung tâm văn hóa quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1529/QĐ-UBND thành lập Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề quận Nam Từ Liêm.

+ Quyết định số 1525/QĐ-UBND thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1520/QĐ-UBND thành lập Trung tâm thể dục Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1523/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1527/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1522/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1519/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1524/QĐ-UBND thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bắc Từ Liêm.

+ Quyết định số 1526/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý chợ quận Bắc Từ Liêm.

Cuối tuần qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng đã ký quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Nam và Bắc Từ Liêm.
Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm gồm 36 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Bí thư quận ủy Nam Từ Liêm. Các Phó chức Bí thư quận ủy Nam Từ Liêm gồm: Nguyễn Khánh Thăng, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thanh Minh.

Thành ủy Hà Nội cũng vừa chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm gồm 35 ủy viên trong đó, trong đó ông Lê Văn Thư (nguyên bí thư huyện ủy Từ Liêm) giữ chức Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm; 2 phó Bí thư quận ủy là: Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Công Khanh.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm được UBND TP Hà Nội chỉ định là Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm. Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm là ông Đỗ Mạnh Tuấn (Chủ tịch HĐND huyện Từ Liêm).

Công bố bộ máy lãnh đạo hai quận Nam, Bắc Từ Liêm
Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc chỉ định UBND lâm thời hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư