Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 04 tháng 03 năm 2024,
Tín dụng đến 22/11 mới tăng 8,21%, riêng Hà Nội tăng 13,8%
T.L - 30/11/2023 10:22
 
Tín dụng tại đầu tàu kinh tế Hà Nội đang cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân chung cả nước.
Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 13,8% tính đến cuối tháng 11/2023
Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 13,8% tính đến cuối tháng 11/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, 11 tháng qua, tăng trưởng kinh tế còn gặp khó khăn, sức hấp thụ vốn và cầu tín dụng của nền kinh tế còn yếu nên đến ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm. Mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống TCTD không đồng đều, một số TCTD tăng trưởng khá cao, một số TCTD tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm.

Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, đến cuối tháng 11/2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố ước tính đạt 5 triệu tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 1,6% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó tiền gửi đạt gần 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 3,1%; phát hành giấy tờ có giá đạt 596.000 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cuối năm ngoái.

Về cho vay, ước đến cuối tháng 11/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 3,35 triệu tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 13,8% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.338 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 12,1%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cuối năm ngoái.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố: cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 18% trong dư nợ cho vay; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,02%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,99%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,18%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,34%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,36%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,48%.

Về tình hình lãi suất: tháng 11,  lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của các TCTD trên địa bàn phổ biến giữ mức ổn định so với tháng trước, dao động ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3 - 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,5 - 6,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới giảm khoảng hơn 1% so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4%/năm theo quy định của NHNN.

Từ đầu năm đến nay, các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,98% tổng dư nợ. 

Yêu cầu NHNN rà soát kết quả cấp tín dụng từng lĩnh vực, không để nghẽn tín dụng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có biện pháp bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư