Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 20:52:33
Tổ chức hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Minh Thắng - 23/09/2023 12:54
 
Hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến diễn ra ngày 29/9, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 107-KH/BTGTU tuyên truyền trên báo chí về Hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 29/9, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Hình minh họa.

Kế hoạch đề ra mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, quá trình xây dựng Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua hội thảo tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng tham gia vào xây dựng Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn TP. Hà Nội góp ý vào Định hướng Quy hoạch Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. 

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí của trung ương và TP. Hà Nội; trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện truyền thông về xây dựng Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch yêu cầu quá trình triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần bám sát các nhiệm vụ, hoạt động của các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, sự phối hợp của các cấp chính quyền TP. Hà Nội trong việc xây dựng Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí cần được triển khai sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung trước, trong và sau sự kiện nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thảo.

Tại hội thảo, tập trung thảo luận, góp ý vào Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 4 nguyên tắc lập quy hoạch; 4 tư tưởng triết lý; 5 nhóm quan điểm phát triển Thủ đô; 3 phương án kịch bản phát triển và mục tiêu phát triển Thủ đô; 3 khâu đột phá (thể chế, phát triển hạ tầng, nhân lực); 2 vùng động lực phát triển Thủ đô (khu vực thành phố Bắc sông Hồng và khu vực thành phố phía Tây); các phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực; các phương án và giải pháp thực hiện quy hoạch...

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030: Thành phố của đổi mới sáng tạo
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 7/3/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư