Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 11 năm 2022, 19:23:06
Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập vẫn là khâu yếu
Khánh Linh - 12/05/2022 19:01
 
Sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
,
Phiên họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 12/5

Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết 19 được Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII ban hành là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng.

Mục tiêu bao trùm của Nghị quyết 19 là: Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Nghị quyết cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập;

Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng...

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, qua theo dõi, giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy, sau gần 5 năm được ban hành, bên cạnh nhiều nội dung của Nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh nhắc đến tình trạng chậm trễ trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nội dung. Đặc biệt, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

“Với tính chất và tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Kinh tế Trung ương đã được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Đồng thời, đưa nội dung Sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW vào Chương trình làm việc năm 2022 của Bộ Chính trị, báo cáo Bộ Chính trị tháng 12/2022”, ông Trần Tuấn Anh cho biết.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Nhiều ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư