Tổng công ty Sông Đà sẽ IPO hơn 200 triệu cổ phần
Tổng công ty Sông Đà sẽ tổ chức bán đấu giá công khai (IPO) toàn bộ gần 200 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ ra bên ngoài.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà, theo đó, TCTy Sông Đà sẽ IPO hơn 200 triệu cổ phần tương đương 48,82% vốn điều lệ ra bên ngoài.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng quyết định và chịu trách nhiệm về việc xử lý giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà gồm: Dự án hầm đường bộ qua Đèo Ngang, dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, khoản chi phí tái cấu trúc và khoản đầu tư tài chính theo quy định pháp luật.

Theo đó, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà gồm:

Cổ phần nhà nước 229.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ;

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ;

Cổ phần bán đấu giá công khai: 219.768.000 cổ phần, chiếm 48,82% vốn điều lệ.

Trước đó, vào giữa tháng 06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà với vốn điều lệ được xác định là 4.500 tỷ đồng, tương đương 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Theo phương án được duyệt, Tổng công ty Sông Đà sẽ bán 135 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; bán đấu giá 84,768 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty Sông Đà cho thấy, tính 31/12/2016, Tổng công ty có tổng tài sản 31.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 7.829 tỷ đồng. Nợ phải trả 24.072 tỷ đồng. Riêng nợ vay ngắn và dài hạn là 17.700 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016, Tổng công ty Sông Đà đạt 9.970 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 359 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, giảm 37% so với thực hiện trong năm 2015.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...