Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 20:32:54
Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức
Như Loan - 05/07/2022 10:18
 
Tổng cục Thống kê vừa có thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Tổng cục Thống kê thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

1. Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ

Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của một số vị trí tuyển dụng tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 như sau:

- Đối với các vị trí tuyển dụng từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 7 tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh. 

- Đối với vị trí thanh tra thuộc Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

- Đối với vị trí quản lý nhân sự, lãnh đạo quản lý thuộc Vụ Tổ chức cán bộ tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: bảo hiểm, quản trị kinh doanh.

- Đối với các vị trí thống kê trình độ đại học tại Phụ lục 4: bổ sung chuyên ngành: thống kê kinh doanh.

2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư