Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 04 năm 2021, 01:04:44
“Tuyệt đối không ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo”
Lê Quân - 08/09/2020 11:26
 
Đây là yêu cầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong văn bản gửi ngành giáo dục các địa phương sáng nay 8/9.
Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo, mà phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và có quyền tự chọn, không bắt buộc.

Tại văn bản số 3453/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi ngành giáo dục các địa phương ngày 8/9, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2020-2021.

Bộ này yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020-2021.

Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 07/7/2014 quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học. Trong đó, yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh, phụ huynh biết lựa chọn.

Bộ này cũng yêu cầu ngành giáo dục các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước ngày 20/9, các sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học sau thông tin báo chí phản ánh về một số trường tiểu học yêu cầu phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, tài liệu tham khảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021 không đúng quy định.  

Theo quy định, sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc sử dụng trong dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo, mà phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và có quyền tự chọn, không bắt buộc.

Cụ thể, bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã được phê duyệt, gồm 8 môn học bắt buộc: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật và 1 môn học tự chọn là môn Tiếng Anh.

Các trường tiểu học có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết, thực hiện mua sắm.

Chưa thể đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá
Thường vụ Quốc hội không đồng ý bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư