Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Viglacera hoàn thành 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2019
Thế Hải - 30/07/2019 11:02
 
Với lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm 2019 đạt 514,4 tỷ đồng, Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần (VGC) đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2019.
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4.839 tỷ đồng, tăng 18%, tương đương 52% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 514,4 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch.
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 của VGC đạt 4.839 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận đạt 514,4 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch.

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã CK: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của Viglacera đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính giảm 38% xuống 29,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm không đáng kể. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng hơn 25% so với cùng kỳ.

Kết quả, Viglacera lãi 288,8 tỷ đồng trước thuế, giảm 3,7%, lợi nhuận sau thuế thu về 227,8 tỷ đồng, thấp hơn 5,8% so với quý II/2018.

Doanh thu 6 tháng đầu năm  2019 đạt 4.839 tỷ đồng, tăng 18%, tương đương 52% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng chiếm 70% cơ cấu, theo sau là cung cấp dịch vụ chiếm 29% và hợp đồng xây dựng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Viglacera vẫn tăng hơn 14% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 514,4 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch nhờ kết quả quý I tăng trưởng mạnh.

Lợi nhuận sau thuế thu về 407,6 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 357,4 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2019, tổng tài sản của Viglacera đã tăng 10,4% so với đầu năm lên 18.245 tỷ đồng chủ yếu do tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu và tồn kho. Tồn kho cuối kỳ tăng 14,5% so với đầu năm lên 3.302 tỷ đồng, chiếm 47% tài sản ngắn hạn.

Mảng đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp của VGC đang phát triển thuận lợi. Trong đó, KCN Đông Mai tại Quảng Ninh đã giải phóng xong mặt bằng sau 10 năm đầu tư, trong 6 tháng qua, VGC cho thuê 225ha, tương đương với doanh thu 250 tỷ đồng.

Đối với KCN tại Thái Bình, Viglacera đang tiến hành giải phóng mặt bằng khoảng 100ha. Trong 1-2 tháng gần đây, nhu cầu tăng lớn. Công ty đang chuẩn bị công tác đầu tư để đón khách hàng mới.

Tổng tài sản của VCG đến cuối quý II đạt 18.245 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở khoản mục bất động sản đầu tư (hơn 4.100 tỷ đồng), tài sản cố định (hơn 3.991 tỷ đồng) và hàng tồn kho (hơn 3.302 tỷ đồng).

Công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.010 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển hơn 286 tỷ đồng và thăng dư vốn cổ phần gần 932 tỷ đồng.

Tổng công ty dự kiến lế hoạch cồ tức năm 2019 dự kiến là 10,5%/Vốn điều lệ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Viglacera.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Viglacera.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư