Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 04:18:25
VPBank: Mục tiêu lợi nhuận gần 30.000 tỷ đồng, chia cổ tức 50%, mua 100% vốn Bảo hiểm Opes
Thùy Liên - 08/04/2022 14:50
 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HOSE: VPB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 với kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch tăng vốn đầy tham vọng và dự định lấn sân nhiều mảng kinh doanh mới.

Theo tài liệu vừa được công bố, tại ĐHĐCĐ năm nay, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng đột phá năm 2022: Tổng tài sản đạt 697 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; tiền gửi tăng 28%, tín dụng tăng 35%. Đặc biệt, VPBank trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận 29.662 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2021. Đây cũng là mục tiêu lợi nhuận cao nhất năm 2022 trong số các ngân hàng TMCP tư nhân đã công bố.

Con số tăng trưởng tín dụng 35% được VPBank đưa ra trên nhu cầu và năng lực của Ngân hàng, số liệu thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng nhà nước.

Lãnh đạo VPBank cũng cho biết, các chỉ tiêu kế hoạch trên đây dựa trên các giả định/ phân tích kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế nói chung, kế hoạch tăng trưởng chung của ngành và năng lực thực tế của Ngân hàng. Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất và giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các định hướng hoạt động của Ngân hàng, cũng như có thể điều chỉnh các chỉ tiêu trên phù hợp với tình hình thực tế và các giới hạn/chủ trương của Ngân hàng nhà nước.

Về phân phối lợi nhuận, VPBank đề nghị cổ đông để lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối (21.258 tỷ đồng) để phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng (gồm lợi nhuận sau thuế để lại năm 2021 và lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng công ty con trong năm 2021).

Đồng thời, VPBank trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP (từ nguồn cổ phiếu quỹ) và kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ.

Hiện nay, vốn điều lệ của VPBank là hơn 45.000 tỷ đồng. Theo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, năm nay, VPBank sẽ tăng vốn thành 2 đợt.

Đợt 1, ngân hàng sẽ tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 50%. Tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng để tăng vốn điều lệ là 22.377 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ mới là 67.434 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ để nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa dự kiến 1,19 tỷ cổ phiếu. Giá phát hành do HĐQT quyết định theo thỏa thuận giữa bên, thời gian phát hành năm 2022 sau khi các cơ quan quản lý chấp thuận. Vốn điều lệ mới dự kiến là 79.334 tỷ đồng.

Nguồn vốn điều lệ tăng lên từ các đợt tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết và các kế hoạch liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con; đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, an toàn vốn…

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, VPBank cũng trình cổ đông thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần Công ty cổ phần bảo hiểm Opes. Đây là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm sức khẻo, tái bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

Dự kiến, VPBank sẽ mua trên 90% vốn và đưa Công ty cổ phần bảo hiểm OPES trở thành công ty con của Ngân hàng. Giá mua: dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của Công ty.

Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty chứng khoán ASC (đã đổi tên thành VPBank Securities, tổng mức đầu tư, góp vốn tối đa vào Công ty là 15.000 tỷ đồng…  

VPBank lãi hơn 11.000 tỷ đồng quý I/2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ
Theo một nguồn tin của Báo Đầu tư, VPBank có thể đạt lợi nhuận hơn 11.000 tỷ đồng trong quý I/2022. Trong phiên giao dịch hôm nay (1/4), cổ phiếu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư