Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Xem xét tổ chức diễn đàn về hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội
Nguyễn Lê - 10/07/2024 09:43
 
Việc tổ chức diễn đàn nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, giám sát phải đảm bảo đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.
.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn về hoạt động giám sát tối cao và công tác chuẩn bị Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/7.

Ông Mẫn nhấn mạnh, đây là nội dung rất mới, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức theo tinh thần đúng vai, thuộc bài. Việc tổ chức diễn đàn nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, giám sát phải đảm bảo đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Giám sát để phát huy mặt tốt, ưu điểm, chỉ ra bài học, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời đưa ra định hướng để làm sao qua giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa ra nghị quyết. Từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành trên cơ sở đó trong chỉ đạo, quản lý điều hành chung về kinh tế, xã hội được tốt hơn, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương về diễn đàn.

Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Theo ông Mẫn, kỳ họp thứ 7 được đánh giá là kỳ họp có nhiều nội dung, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua 27,5 ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành làm việc đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình và các đại biểu Quốc hội cũng đi tiếp xúc cử tri trên cả nước để báo cáo về kết quả của kỳ họp.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, ông Mẫn nêu rõ đây là nội dung rất quan trọng và đến thời điểm hiện tại còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tổ chức kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, rút kinh nghiệm từ các lần trước, lần này cần chủ động từ sớm, từ xa các công việc của Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội.

"Nếu chuẩn bị sớm, tốt sẽ đảm bảo tài liệu cho đại biểu Quốc hội và thẩm tra của các cơ quan, ủy ban của Quốc hội. Đồng thời, chất lượng các báo cáo sẽ có sự nâng lên. Vừa qua đã có bước khắc phục, tiến bộ về tài liệu và tới đây với kỳ họp thứ 8 cần tiến bộ hơn để thành công tốt đẹp", ông Mẫn nói.

Ông Mẫn đề nghị cần có sự phối hợp sớm, chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên VKS quân sự các cấp.

Cùng với đó là xem xét, quyết định 2 vấn đề về tài chính, ngân sách gồm việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ủy ban Thường vụ Quốc  hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã phân bổ và hiện các bộ, ngành đang triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Trong Kỳ họp thứ 7, báo cáo tiến độ giải ngân mới đạt 8,6% vốn tăng thu, tiết kiệm chi của 2022.

Đồng thời, Quốc hội vừa qua đã quyết vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ có điều kiện phân bổ cho các ngành, địa phương các công trình cấp bách, quan trọng để đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ông Mẫn nêu rõ lần này bàn các dự án tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, theo ông Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo dân nguyện tháng 5 và tháng 6.

Với thời gian 1,5 ngày của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ tập trung cho ý kiến để phiên họp thành công.

Năm 2025, Quốc hội giám sát tối cao về bảo vệ môi trường
237/386 đại biểu đã lựa chọn giám sát tối cao "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư