Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 13:53:13
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng ước đạt 12,4 tỷ USD
Phương Anh - 03/05/2019 08:33
 
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, giá trị xuất siêu đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
.
Tháng 4/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản4 tháng đầu năm ước đạt 12,4 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có sự phục hồi, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt tương đương so với cùng kỳ, nhưng đạt thấp hơn so với mục tiêu đã đề ra trong kịch bản tăng trưởng ngành.

Theo đó, tháng 4/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD; trong đó, nông sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 875 triệu USD, thuỷ sản ước đạt 694 triệu USD, sản phẩm chăn nuôi ước đạt 46 triệu USD.

Lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nông sản chính ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng, như: Cao su tăng 14,1%, chè tăng 14%; rau, quả ước tăng 7,2%. Hạt điều, hồ tiêu tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị. Cụ thể, hạt điều khối lượng xuất khẩu tăng 4,7%, giá trị giảm 13,3%; hạt tiêu khối lượng tăng 21,4%, giá trị giảm 6%.

Các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, Gạo khối lượng xuất khẩu giảm 8%, giá trị giảm 19%; cà phê khối lượng giảm 13%, giá trị giảm 19%; sắn và sản phẩm từ sắn khối lượng giảm 14%, giá trị giảm 3,3%.

Các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 170 triệu USD, giảm 6,5%. Mặt hàng thủy sản ước đạt 2,48 tỷ USD, tăng 2,4%; trong đó cá tra ước đạt 635 triệu USD, tôm các loại ước đạt 913 triệu USD.

Mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 17,8%; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,1 tỷ USD; sản phẩm mây, tre, cói 142 triệu USD.

Cũng theo Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 4/2019, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đạt khoảng 9,7 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính khoảng 8,1 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù xuất khẩu không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng  tính chung 4 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD.

[Infographic] Quý I/2019: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 8,8 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 3/2019 ước đạt 3,3 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu quý I/2019 đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư