Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 04:07:42
Yêu cầu công khai danh tính các cơ quan chậm gửi tài liệu phục vụ họp Quốc hội
Nguyễn Lê - 16/05/2022 11:23
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu công khai danh sách các cơ quan chưa gửi hoặc gửi thiếu tài liệu phục vụ cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, khai mạc ngày 23/5/2022.
.
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu công khai danh sách các cơ quan chưa gửi hoặc gửi thiếu tài liệu phục vụ cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, khai mạc ngày 23/5/2022.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại phiên họp thứ 11, sáng 12/5/2022.

Kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn được tối đa thời gian để tổ chức thành công kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, chưa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3 để trình tại Kỳ họp thứ 4 theo đúng Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong báo cáo về kinh tế - xã hội để đại biểu Quốc hội thảo luận.

Đồng thời, bổ sung các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, gồm, báo cáo về tình hình năm học 2021-2022, trong đó có đề cập các nội dung như: Tổ chức cho học sinh đi học trở lại, khả năng thích ứng và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; bảo đảm phương thức tổ chức dạy và học; giảm tải nội dung, chương trình học tập; công tác tổ chức thi cuối năm; kỳ thi Trung học phổ thông, xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng,…; bảo đảm chất lượng dạy và học, thi, tuyển sinh và an toàn cho học sinh.

Các báo cáo về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine cũng được đề nghị bổ sung.

Đáng chú ý, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiến độ gửi tài liệu rất chậm, mới có rất ít tài liệu kỳ họp được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp của đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội gửi văn bản (kèm theo danh mục tài liệu kỳ họp) đến các cơ quan có liên quan để đôn đốc những cơ quan chưa gửi, gửi thiếu, trong đó nêu rõ thời hạn gửi theo quy định của pháp luật; đồng thời, công khai danh sách các cơ quan chưa gửi hoặc gửi thiếu tài liệu phục vụ cho kỳ họp.

Theo dự kiến nội dung kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra còn có hàng chục báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu. Như vậy, phải có đến hàng trăm tài liệu cần gửi đại biểu Quốc hội.

Nhưng, tính đến ngày 11/5/2022, nhiều tài liệu kỳ họp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được gửi đến đại biểu Quốc hội (chỉ có tờ trình, dự thảo luật của 6 dự án, Tờ trình về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; 2/15  nội dung gửi đại biểu tự nghiên cứu).

Về chương trình Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận, giữ nguyên thời gian chất vấn là 2,5 ngày; bố trí thảo luận các nội dung về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 cùng phiên thảo luận về kinh tế - xã hội..

Dự kiến thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 3 là 21 ngày làm việc, khai mạc sáng 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6/2022 .

Triệu tập Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 23/5/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 17/6/2022, họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư