RSS của baodautu.vn

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do baodautu.vn cung cấp

Trang chủ http://baodautu.vn/trang-chu.rss
Thời sự http://baodautu.vn/thoi-su.rss
Đầu tư http://baodautu.vn/dau-tu.rss
Doanh nghiệp http://baodautu.vn/doanh-nghiep.rss
Doanh nhân http://baodautu.vn/doanh-nhan.rss
Ngân hàng http://baodautu.vn/ngan-hang.rss
Tài chính - bảo hiểm http://baodautu.vn/tai-chinh-bao-hiem.rss
Bất động sản http://baodautu.vn/bat-dong-san.rss
Tiêu dùng http://baodautu.vn/tieu-dung.rss
Ô tô - xe máy http://baodautu.vn/o-to-xe-may.rss
Công nghệ http://baodautu.vn/cong-nghe.rss
Đầu tư và cuộc sống http://baodautu.vn/dau-tu-va-cuoc-song.rss
Dữ liệu http://baodautu.vn/du-lieu.rss
Điểm nóng http://baodautu.vn/diem-nong.rss
Thông tin doanh nghiệp http://baodautu.vn/thong-tin-doanh-nghiep.rss
Không gian khởi nghiệp http://baodautu.vn/khong-gian-khoi-nghiep.rss
Đấu thầu - Đấu giá http://baodautu.vn/dau-thau---dau-gia.rss
Thư viện ảnh http://baodautu.vn/thu-vien-anh.rss
InfoMoney http://baodautu.vn/infomoney.rss

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ baodautu.vn

baodautu.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.