Tài chính - Bảo hiểm

5 cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/4
06:55 | 25/04/2014

5 cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/4

Thanh Thúy

Đầu tư lược trích phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/4 của một số công ty chứng khoán.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên xây dựng đặc khu hành chính, kinh tế ở Vân Đồn, Phú Quốc hay không?

Nên xây dựng, đó là mô hình phát triển đặc thù cần thiết

Không nên xây dựng, mô hình đó không hợp với kinh tế - xã hội Việt Nam

Chưa nên tính chuyện xây dựng đặc khu vào thời điểm này

Nên xây dựng trong tương lai, nhưng cần chuẩn bị kỹ các điều kiện từ bây giờ

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org