Ngân hàng

Ngân hàng dọn dẹp công ty cho thuê tài chính
08:58 | 29/07/2014

Ngân hàng dọn dẹp công ty cho thuê tài chính

Hà Tâm

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương đẩy mạnh việc cơ cấu lại các công ty con là công ty cho thuê tài chính.

Tài chính - Bảo hiểm

Quý I/2015 mới trình dự thảo quỹ hưu trí tự nguyện
08:37 | 29/07/2014

Quý I/2015 mới trình dự thảo quỹ hưu trí tự nguyện

Hữu Đạo

Đang có sự chậm trễ trong xây dựng, ban hành chính sách để triển khai chương trình hưu trí tự nguyện.

Blog

Lấp khoảng trống thông tin của tập đoàn kinh tế
10:24 | 27/07/2014

Lấp khoảng trống thông tin của tập đoàn kinh tế

Bảo Duy

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải công khai, minh bạch thông tin, thay vì tù mù và lẩn tránh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên xây dựng đặc khu hành chính, kinh tế ở Vân Đồn, Phú Quốc hay không?

Nên xây dựng, đó là mô hình phát triển đặc thù cần thiết

Không nên xây dựng, mô hình đó không hợp với kinh tế - xã hội Việt Nam

Chưa nên tính chuyện xây dựng đặc khu vào thời điểm này

Nên xây dựng trong tương lai, nhưng cần chuẩn bị kỹ các điều kiện từ bây giờ

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org