Tài chính - Bảo hiểm

4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10
07:07 | 23/10/2014

4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10

Thanh Thúy

Đầu tư trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/10 của các công ty chứng khoán.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp nên theo hướng nào?

Cho phép DN chủ động khắc dấu và thông báo tới cơ quan chức năng

Vẫn giữ như hiện nay, để cơ quan công an cấp con dấu, tránh rắc rôi

Bỏ hẳn con dấu, chuyển sang dùng chữ ký điện tử