Tài chính - Bảo hiểm

ITASCO bị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ
10:11 | 01/09/2014

ITASCO bị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ

Chí Tín

ITASCO vừa công bố tình hình kinh doanh cải thiện nhiều năm ngoái, nhưng có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Blog

Lấp khoảng trống thông tin của tập đoàn kinh tế
10:24 | 27/07/2014

Lấp khoảng trống thông tin của tập đoàn kinh tế

Bảo Duy

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải công khai, minh bạch thông tin, thay vì tù mù và lẩn tránh.

Thăm dò ý kiến

Bộ Tài chính chính thức đề xuất cho người Việt Nam vào chơi trong casino. Theo bạn:

Nên cho người Việt vào chơi, họ tự chịu trách nhiệm.

Không nên cho người Việt vào chơi ở casino.

Nên cho người Việt vào casino, nhưng cân nhắc thời điểm khác phù hợp.

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org