Cuộc sống số

Facebook quyết
10:11 | 27/01/2015

Facebook quyết "làm khó" người bán hàng không trả phí

Phạm Khánh

Những status có nội dung tiếp thị không trả tiền sẽ bị hạn chế trong bảng tin hay sẽ khó tiếp cận với khách.

Thăm dò ý kiến

Theo lộ trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, sẽ có sự dịch chuyển tự do nguồn nhân lực được đào tạo giữa 10 nước ASEAN, theo bạn, điều này sẽ:

Có nhân lực tốt là có lợi cho DN Việt Nam

Nhân lực Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do trình độ yếu

Là cơ hội cho nhân lực Việt Nam làm việc ở các nước ASEAN

Ý kiến khác