Thời sự

Lỗ vẫn lo kéo điện về nông thôn
12:30 | 25/04/2014

Lỗ vẫn lo kéo điện về nông thôn

Thanh Hương

Theo tính toán của WB, thực hiện đầu tư Dự án Năng lượng nông thôn Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lỗ 50 triệu USD.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên xây dựng đặc khu hành chính, kinh tế ở Vân Đồn, Phú Quốc hay không?

Nên xây dựng, đó là mô hình phát triển đặc thù cần thiết

Không nên xây dựng, mô hình đó không hợp với kinh tế - xã hội Việt Nam

Chưa nên tính chuyện xây dựng đặc khu vào thời điểm này

Nên xây dựng trong tương lai, nhưng cần chuẩn bị kỹ các điều kiện từ bây giờ

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org