Đầu tư

Bình Định: Địa chỉ mới cho nhà đầu tư
09:34 | 24/10/2014

Bình Định: Địa chỉ mới cho nhà đầu tư

Hoàng Anh

Bình Định đang đẩy mạnh công tác xúc tiến nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài để kích hoạt tiềm năng phát triển.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp nên theo hướng nào?

Cho phép DN chủ động khắc dấu và thông báo tới cơ quan chức năng

Vẫn giữ như hiện nay, để cơ quan công an cấp con dấu, tránh rắc rôi

Bỏ hẳn con dấu, chuyển sang dùng chữ ký điện tử