Bất động sản

Đà Nẵng xin cơ chế đặc thù
10:59 | 02/10/2014

Đà Nẵng xin cơ chế đặc thù "vượt khung" Luật

Tú Ân

UBND TP.Đà Nẵng đang đề xuất một số cơ chế đặc thù nằm ngoài quy định của Luật Đất đai và các Luật khác.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp nên theo hướng nào?

Cho phép DN chủ động khắc dấu và thông báo tới cơ quan chức năng

Vẫn giữ như hiện nay, để cơ quan công an cấp con dấu, tránh rắc rôi

Bỏ hẳn con dấu, chuyển sang dùng chữ ký điện tử