Tài chính - Bảo hiểm

Cổ phiếu dầu khí và địa ốc tiếp tục nóng
08:40 | 21/10/2014

Cổ phiếu dầu khí và địa ốc tiếp tục nóng

Kỳ Thành

Kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện đang giúp một số mã cổ phiếu dầu khí, địa ốc… trở nên hấp dẫn hơn.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp nên theo hướng nào?

Cho phép DN chủ động khắc dấu và thông báo tới cơ quan chức năng

Vẫn giữ như hiện nay, để cơ quan công an cấp con dấu, tránh rắc rôi

Bỏ hẳn con dấu, chuyển sang dùng chữ ký điện tử