Tài chính - Bảo hiểm

Tỷ phú Singapore mách nước mua cổ phiếu
10:23 | 19/04/2014

Tỷ phú Singapore mách nước mua cổ phiếu

Chí Tín

Ông Adam Khoo vừa chia sẻ với các nhà đầu tư tại Hà Nội về kinh nghiệm xác định thời điểm mua bán cổ phiếu thích hợp.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam có nên xây dựng đặc khu hành chính, kinh tế ở Vân Đồn, Phú Quốc hay không?

Nên xây dựng, đó là mô hình phát triển đặc thù cần thiết

Không nên xây dựng, mô hình đó không hợp với kinh tế - xã hội Việt Nam

Chưa nên tính chuyện xây dựng đặc khu vào thời điểm này

Nên xây dựng trong tương lai, nhưng cần chuẩn bị kỹ các điều kiện từ bây giờ

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org