Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 15:41:02
Sự kiện: Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn dịch chuyển

Hai năm gần đây, xu hướng các công ty công nghệ đổ dồn đến Việt Nam ngày càng nhiều. Thậm chí còn có thể khẳng định, chưa bao giờ làn sóng này mạnh đến thế.

Ngay cả những nhà đầu tư lớn ở làn sóng thứ nhất, như Samsung, LG cũng đang liên tiếp mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Không chỉ là đầu tư cho sản xuất, cả Samsung và LG đều đang từng bước biến Việt Nam trở thành trung tâm R&D lớn của họ.