Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 03:44:16
100% doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã sử dụng hóa đơn điện tử
Linh Đan - 20/09/2023 16:49
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 50 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, rà soát các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chuyển đổi kịp thời, đúng quy định.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 50 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác nộp thuế điện tử trên thiết bị di động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hộ, cá nhân kinh doanh việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước một cách dễ dàng, nhanh chóng; hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, tuyên truyền chương trình hóa đơn may mắn.

Cục Thuế tỉnh cũng cảnh báo các rủi ro trong quá trình quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm hỗ trợ thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện, hạn chế sai sót và rủi ro, đồng thời cảnh báo việc giả danh công chức thuế để yêu cầu cung cấp thông tin, cài đặt các ứng dụng nhằm mục đích lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài khoản để lừa đảo…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư