Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 02 tháng 03 năm 2024,
11 tháng năm 2023, TKV đạt doanh thu 153.000 tỷ đồng, lợi nhuận 4.500 tỷ đồng
Hoàng Minh - 03/12/2023 09:31
 
Doanh thu trong 11 tháng của TKV đạt 153.000 tỷ đồng, bằng 100,2 % so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách Nhà nước khoảng 24.390 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến là 4.500 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2023, tranh thủ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh công tác sản xuất, tiêu thụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Riêng tháng 11 đã có 2,78 triệu tấn than nguyên khai được sản xuất, đồng thời có 580.000 tấn than được nhập khẩu và lượng than tiêu thụ đạt 4,09 triệu tấn.


Cũng đã có 116.000 tấn khoáng sản Alumin quy đổi được sản xuất và 91.780 tấn được tiêu thụ; mặt hàng Amon Nitrat đã sản xuất 19.100 tấn và tiêu thụ được 20.000 tấn.

Trong tháng 11, TKV cũng sản xuất, bán 986 triệu kWh điện, đạt 10,3% kế hoạch năm; 6.420 tấn tinh quặng đồng; 500 tấn kẽm thỏi; 7.900 tấn thuốc nổ.

Tính chung 11 tháng của năm 2023, TKV đã sản xuất được 34,43 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 4 triệu tấn.

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch.

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 11 tháng qua ước đạt 153.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 24.390 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân người lao động tại TKV đạt khoảng 16,16 triệu đồng/tháng.

Bước vào tháng 12/2023, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Cụ thể, sẽ sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai; 110.000 tấn Alumina; 1.350 tấn đồng tấm; 650 tấn kẽm thỏi; 1 tỷ kWh điện; 8.000 tấn thuốc nổ; 19.000 tấn Amon Nitrat.

Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, TKV sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; quyết liệt triển khai phương án nhập khẩu than từ Lào; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn; tăng cường công tác quản trị nội bộ kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, về tiêu thụ các sản phẩm than.

Trong tháng 12/2023, Tập đoàn cũng giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 để đơn vị thành viên triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu năm, tích cực chuẩn bị sẵn sàng diện sản xuất cho năm 2024. Đây là điều kiện quan trọng để TKV tiếp tục giữ vững đà sản xuất, kinh doanh ổn định.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao; tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

10 tháng năm 2023, TKV nộp ngân sách nhà nước 22.500 tỷ đồng
Nộp ngân sách nhà nước của TKV trong 10 tháng từ đầu năm 2023 đạt 22.500 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân người lao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư