Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
300.000 tấn gạo hạn ngạch nhập khẩu từ Campuchia chịu thuế 0% trong năm 2017
Thế Hải - 13/12/2016 08:36
 
Bộ Công Thương vừa có điều chỉnh áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hai nhóm hàng có xuất xứ từ Campuchia là gạo và lá thuốc lá khô.

Theo Thông tư 28/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia.

Cụ thể, tổng lượng hạn ngạch nhập khẩu trong năm 2017 từ Campuchia là 300.000 tấn, lá thuốc lá khô là 3.000 tấn.

Theo đó,  Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016 quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

300.000 tấn gạo nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2017 từ Campuchia được ưu đãi đặc biệt 0%.
300.000 tấn gạo nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2017 từ Campuchia được ưu đãi đặc biệt 0%.

Đối với thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư nêu rõ, hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) - Oyadao (tỉnh Ratanakiri); Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông)-Oreang (tỉnh Mondulkiri); Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) - Trapeang Sre (tỉnh Kratie), Bình Hiệp (tỉnh Long An) - Prey Vor (tỉnh Svay Rieng)...

Riêng đối với lá thuốc lá khô, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương  mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Thủ tục nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Hoàng Anh Gia Lai được bổ sung hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào
50.000 tấn đường sản xuất tại Lào của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường với thuế suất trong hạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư