Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 00:11:38
A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính B++ cho PTI
Chí Tín - 05/02/2021 20:46
 
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế A.M.Best vừa công bố kết quả tái xếp hạng tín nhiệm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
Kết thúc năm 2020, PTI đạt tổng doanh thu bảo hiểm 6.000 tỷ đồng
Kết thúc năm 2020, PTI đạt tổng doanh thu bảo hiểm 6.000 tỷ đồng

Theo đó, A.M.Best tiếp tục đánh giá mức Xếp hạng tài chính của PTI là B++ (tốt), mức Xếp hạng tín dụng dài hạn bbb và viễn cảnh mức xếp hạng tín dụng ổn định.

Kết quả được A.M.Best đưa ra sau khi đánh giá năng lực tài chính và quản trị hiện tại của PTI dựa trên những dữ liệu 5 năm quá khứ và 2 năm tương lai theo mô hình đánh giá tiêu chuẩn quốc tế.

Các tiêu chí bao gồm: Sức mạnh báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, hồ sơ năng lực và quản trị rủi ro. Việc tái định hạng phản ánh Cân đối tài chính của PTI ở mức “Mạnh” cùng với Kết quả hoạt động kinh doanh ở mức “Đạt”, Hồ sơ năng lực doanh nghiệp ở mức “Trung tính” và Quản trị rủi ro ở mức “Phù hợp”.

A.M.Best cho biết một số yếu tố là điểm mạnh của PTI là kênh phân phối đa dạng, mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng toàn diện.

Công ty PTI cũng có lợi thế cạnh tranh nhờ tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng và quan hệ đối tác chiến lược với gara liên kết, bệnh viện và các đối tác.

Chuỗi giá trị này đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của PTI trong hai nghiệp vụ kinh doanh lớn nhất là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người.

Kết thúc năm 2020, PTI đạt tổng doanh thu bảo hiểm 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 303 tỷ đồng.

Doanh thu của các nghiệp vụ có tỉ trọng cao nhất của PTI là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người cũng đạt kết quả khả quan lần lượt là 2.650 tỷ đồng và 1.752 tỷ đồng.

Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của PTI lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với năm 2019. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng có tỷ lệ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2019.

PTI ước đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông báo tổng doanh thu ước đạt cán mốc 6.000 tỷ đồng năm 2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư