Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Bãi bỏ 34 thủ tục hành chính thuế về hóa đơn và tem rượu
H.Vân (HQ Online) - 18/11/2015 11:04
 
Bộ Tài chính vừa công bố 54 thủ tục hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, trong đó 20 thủ tục được sửa đổi, thay thế và 34 thủ tục được bãi bỏ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong danh mục 34 thủ tục hành chính về quản lý thuế được bãi bỏ thực chất là 17 thủ tục có nội dung giống nhau nhưng được thực hiện ở 2 cấp là Cục Thuế và Chi Cục Thuế.

17 thủ tục đó gồm: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hoá đơn điện tử; Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế; Thông báo kết quả hủy hóa đơn; Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Xác nhận hóa đơn đã phát hành; Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in; Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai; Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Mua tem rượu của cơ quan Thuế; Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập; Báo cáo mất tem rượu.

Ngoài ra có một số thủ tục đã được sửa đổi, thay thế như: Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử; Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in;...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư