Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Bảo hiểm Agribank: Mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2024 tối thiểu 20%
T.L - 26/01/2024 17:56
 
Công ty Bảo hiểm Agribank vừa tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số mục tiêu quan trọng cho năm nay như: doanh thu kinh doanh bảo hiểm phấn đấu đạt tăng trưởng tối thiểu 20%, ROE không thấp hơn 15%/năm.
f
Lãnh đạo Bảo hiểm Agribank chia sẻ về kết quả hoạt động năm 2023

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Agribank nhấn mạnh, năm 2023 trước những khó khăn thách thức chung của thị trường như Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra quản lý kênh Bancassurance, niềm tin của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm bị giảm sút…

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Agribank vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): đạt 17,4%/năm, vượt so với mục tiêu kế hoạch 2,4%/năm. Cổ tức chi trả ở mức cao 51,34% trong đó chi bằng cổ phiếu 41,34%/CP, chi bằng tiền mặt 10%. Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Đặc biệt, công tác triển khai Đề án chiến lược phát triển Bảo hiểm Agribank giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 được đồng bộ, theo đúng lộ trình đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và hoàn thành sớm một số mục tiêu về phát triển mạng lưới và tăng vốn điều lệ. Kênh phân phối Bancasurrance và mối quan hệ với Agribank được nâng tầm với việc Agribank khẳng định chủ trương hợp tác đại lý bảo hiểm phi nhân thọ lâu dài với Bảo hiểm Agribank thông qua lễ ký kết Thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank (tháng 4/2023) và lễ ký kết hợp đồng Tổng đại lý bảo hiểm tập trung (tháng 12/2023).

Chỉ tiêu kinh doanh cơ bản năm 2024 của Bảo hiểm Agribank:

- Doanh thu kinh doanh bảo hiểm phấn đấu đạt tăng trưởng tối thiểu 20%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ROE không thấp hơn 15%/năm.

- Cổ tức tối thiểu 14%/cổ phần.

Năm 2023, Bảo hiểm Agribank cũng ra mắt sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản, kênh Bảo hiểm trực tuyến (tructuyen.com.vn) và ký kết thành công chương trình phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về kế hoạch triển khai Đề án thí điểm Xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025.

Mặc dù năm 2024 dự báo sẽ rất khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng và cũng là căn cứ để Bảo hiểm Agribank đặt những mục tiêu kinh doanh cao nhằm tận dụng triệt để những lợi thế và tiềm năng của hệ thống Agribank và cũng để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm Agribank sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột chính: Mang lại giá trị ngày càng lớn hơn cho Agribank và cổ đông; Đảm bảo quyền lợi của người lao động gắn với năng suất lao động và hiệu quả; Tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Bảo hiểm Agribank.

Ngoài ra, Bảo hiểm Agribank cũng sẽ tập trung nguồn lực tài chính và nhân sự để khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực của Agribank và các cổ đông, nâng cao vị thế, thương hiệu của Bảo hiểm Agribank trên thị trường bảo hiểm.

Để làm được điều này, Bảo hiểm Agribank tập trung phối hợp với các chi nhánh Agribank triển khai quyết liệt, hiệu quả thỏa thuận hợp tác toàn diện, hợp đồng Tổng đại lý đã ký và các hợp đồng hợp tác theo từng lĩnh vực sẽ ký kết nhằm phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm, phát triển các sản phẩm mới gắn với đặc thù Agribank trong đó ưu tiên cho các sản phẩm cung cấp cho khu vực tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân). Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để thích ứng với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật.    

Bảo hiểm Agribank: 16 năm bảo vệ tam nông, giảm tổn thất cho nông dân
Bảo hiểm Agribank là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tiên phong cung cấp sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dưới hình thức thương mại đến khu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư