Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 13:05:15
BAOVIET Bank: Lợi nhuận quý III tăng gấp đôi so với cùng kỳ
T.L - 13/11/2021 15:56
 
Báo cáo tài chính quý III/2021 của BAOVIET Bank hé lộ về hoạt động kinh doanh của ngân hàng này, đặc biệt là sự đảo ngược giữa mảng tín dụng và phi tín dụng.
f
Lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của BAOVIET Bank đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tín dụng vọt tăng hơn 4.000 tỷ đồng trong quý III, lãi thuần sụt giảm 91%

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với các con số đáng ngạc nhiên. Theo đó, tại thời điểm 30/9/2021, tín dụng của ngân hàng này tăng 12,1% (tăng hơn 4.000 tỷ đồng), đảo chiều ngoạn mục so với mức tăng trưởng âm 5,5% tại thời điểm 30/6/2021.

Mặc dù tín dụng tăng mạnh trong quý III, song thu nhập lãi thuần lại sụt giảm tới 41%, chỉ còn 29,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là thu nhập từ lãi giảm tới 91% so với cùng kỳ, trong khi chi phí lãi chỉ giảm 26%.  

Mặc dù lãi từ tín dụng sụt giảm mạnh, song nguồn thu từ hoạt động ngoài lãi tăng mạnh đã cứu vớt lợi nhuận của ngân hàng, đặc biệt là mảng dịch vụ.

Trong quý III/2021, lãi thuần từ dịch vụ của ngân hàng tăng tới 9,2 lần, mang về 202 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 5,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 28 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm ngoái Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 51 tỷ đồng, tăng hơn 300% (cùng kỳ năm ngoái lỗ 24,6 tỷ đồng). Hoạt động khác cũng mang lại 10 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ lỗ 875 triệu đồng.

Nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh nên dù lợi nhuận từ mảng tín dụng giảm sâu, tổng thu nhập hoạt động quý III/2021 của BAOVIET Bank vẫn 325 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, mảng tín dụng chỉ còn chiếm 9% thu nhập hoạt động của ngân hàng, trong khi cùng kỳ năm 2020, mảng thu nhập lãi thuần thậm chí còn cao hơn tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng .

Nhờ chi phí hoạt động và chi phí dự phòng đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của ngân hàng đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, riêng lợi nhuận quý 3 của ngân hàng đã cao gấp 1,7 lần lợi nhuận cả 6 tháng đầu năm.

Lợi nhuận 9 tháng tăng gấp đôi

Các mảng kinh doanh có sự đảo ngược trong quý III/2021 đã khiến kết quả kinh doanh 9 tháng của BAOVIET Bank có sự tăng trưởng ngoạn mục, bù trừ lẫn nhau.

Đơn cử, thu nhập lãi thuần tăng gần 5,9 lần trong 6 tháng đầu năm đã giúp BAOVIET Bank bù đắp được sự suy giảm lãi thuần quý 3. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn đạt 643 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ và chiếm 63% tổng thu nhập hoạt động.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán đầu tư… có kết quả kinh doanh không mấy khả quan nửa đầu năm lại được bù đắp nhờ tốc độ tăng trưởng đột phá trong quý III/2021.

Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ từ chỗ giảm 84% trong 6 tháng đầu năm, nhờ tăng trưởng vượt bậc trong quý III/2021 nên lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ dịch vụ chỉ còn giảm 8% so với cùng kỳ (đạt 241 tỷ đồng).

Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 9 tháng tăng 1,7 lần, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 127%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 390%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 287%.

Kết quả 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận 1.014 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng giảm chi phí hoạt động so với cùng kỳ năm ngoái song chi phí dự phòng rủi ro lại tăng 79% lên 531 tỷ đồng  khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 45,7 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý III/2021, BAOVIET Bank có tổng tài sản 52.789 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh nhất là tài sản có khác (giảm gần 1.000 tỷ đồng), riêng lãi, phí phải thu giảm hơn 770 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 24%, chứng khoán đầu tư giảm 35%...

Tổng nợ phải trả của ngân hàng tại thời điểm 30/9 là hơn 49.000 tỷ đồng, giảm 11,5%, chủ yếu giảm tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và giảm phát hành giấy tờ có giá. Riêng tiền gửi khách hàng vẫn tăng gần 6%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư