1.200 tỷ đồng nâng cấp đô thị TP. Cà Mau
Huy Tự - 19/12/2015 12:09
 
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - tiểu dự án thành phố Cà Mau có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn 8 phường và xã Tắc Vân với tổng số 18 khu dân cư thu nhập thấp, gọi tắt là khu LIA của TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau,
Tuyến đường được làm mới trong khuôn khổ Dự án
Tuyến đường được làm mới trong khuôn khổ dự án

Trong đó, 70% vốn vay Ngân hàng thế giới tương đương 850 tỷ đồng, dành cho công tác đầu tư xây dựng và nguồn vốn đối ứng (Chính phủ Việt Nam và cộng đồng dân cư đóng góp) 30% tương đương 350 tỷ đồng dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, chi phí quản lý dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Được biết tổng quy mô dự án trên 103 ha, số người hưởng lợi trực tiếp từ dự án trên 27.400 người và số người hưởng lợi gián tiếp trên 117.800 người.

Mục tiêu của Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - tiểu dự án thành phố Cà Mau nhằm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nghèo đô thị, thông qua việc tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư thu nhập thấp.

Kết quả đầu tư từ dự án này sẽ từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, tạo điều kiện để TP. Cà Mau hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II; đồng thời, từng bước góp phần cho thành phố phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2015 2020

Theo kế hoạch đề ra, Dự án thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên 18 khu thu nhập thấp (LIA), 4 tuyến dân cư ven sông, tuyến đường kênh tỉnh đội và 1 khu tái định cư.

Dự án đã được thực hiện từ năm 2012, được chia thành 02 giai đoạn 1. Trong đó, giai đoạn 1 đã trhực hiện trong 2 năm từ 2012 - 2013 và giai đoạn 2 được thực hiện trong 4 năm từ 2014 - 2017.

Hoàn tất giai đoạn 1, dự án đã thi công được 5 LIA, 1 tuyến đường và 1/2 khu tái định cư với tổng kinh phí gần 353 tỷ đồng.

Tại giai đoạn 2, dự án đang triển khai thi công 13 LIA, 3 tuyến đoạn đường và kè ven sông, và phần còn lại của khu tái định cư với tổng giá trị gần 497 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là tuyến đường kênh Tỉnh đội và Khu Tái định cư giai đoạn 1, LIA 15.

Ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Ban quản lý Dự án nâng cấp đô thị TP. Cà Mau cho biết: Hiện các hạng mục công trình dự án thi công đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng. Dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các LIA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 và khu tái định cư giai đoạn 2. Các LIA còn lại và đường, kè sẽ hoàn thành trong năm 2017. Góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị Tp. Cà Mau, nơi có dự án được triển khai, tiền đề quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, môi trường và cảnh quan đô thị, làm thay đổi bộ mặt diện mạo mới của thành phố theo hướng xanh- sạch- đẹp và văn minh đô thị, đưa TP. Cà Mau tương xứng với vị thế là một trong 04 đô thị trung tâm của tỉnh và là đô thị động lực trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản