Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi nhà đầu tư vào 10 dự án bất động sản
Gia Huy - 22/02/2019 10:45
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình vừa công bố Quyết định 272/QĐ-UBND kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển 10 dự án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

Quyết định cũng chỉ định Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách 10 dự án kêu gọi nhà đầu tư:

STT  

Tên dự án (dự kiến)

Địa điểm

Diện tích

1

Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức

Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

1,0 ha

2

Nhà ở xã hội Phước Điền

Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

2,0 ha

3

Khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu

Phường 10 và Phường 11, thành phố Vũng Tàu

69,4 ha

4

Nhà ở xã hội tại khu công trình công cộng và tái định cư Phirờng 12

Phường 12, thành phố Vũng Tàu

0,37 ha

5

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu tái định cư 10 ha

Phường 10, thành phố Vũng Tàu

3,8 ha

6

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 1)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,27 ha

7

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 2)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phủ Mỹ

0,53 ha

8

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 3)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,44 ha

9

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 4)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,7 ha

10

Khu nhà ờ công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 5)

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

0,43 ha

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản