Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Có cơ chế đặc thù, nhưng TP.HCM chưa thu được tiền từ bán tài sản công
Lê Quân - 11/05/2022 19:56
 
Dù đã được Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù, nhưng TP.HCM vẫn chưa thu được tiền sử dụng đất khi bán tài sản công của các đơn vị Trung ương đóng tại TP.HCM.

Bất cập này được UBND TP.HCM nêu trong báo cáo phục vụ cho buổi giám sát của HĐND TP.HCM về tình hình thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, từ khi thực hiện Nghị quyết 54, vào tháng 1/2018, Thành phố đã đạt được một số kết quả, như chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 1.800 ha; quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách...

Bên cạnh kết quả đạt được, Nghị quyết 54 còn một số vướng mắc, đặc biệt là việc thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Dù sắp hết thời gian thí điểm cơ chế đặc thù nhưng TPHCM không thu được tiền bán tài sản công từ các đơn vị Trung ương đóng tại địa bàn
Dù sắp hết thời gian thí điểm cơ chế đặc thù, nhưng TPHCM không thu được tiền bán tài sản công từ các đơn vị Trung ương đóng tại địa bàn

Cụ thể, Nghị quyết 54/2017/QH14 cho phép TP.HCM được hưởng 50% khoản tiền từ việc thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị Trung ương đóng ở TP.HCM.

Thế nhưng, kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực, chỉ có 2 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản gắn liền với đất, song đến nay việc bán tài sản chưa thực hiện được.

Ngoài ra, TP.HCM cũng chưa có nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước do việc cổ phần hóa gặp vướng mắc. Vì vậy, TP.HCM, không có đủ nguồn vốn để đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trước những vướng mắc từ Nghị quyết 54 và thời hạn hết hiệu lực cận kể, vào cuối năm 2022, UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 để Thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế, đặc thù.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Quốc hội tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ điều tiết 21% cho giai đoạn 2023-2025 để Thành phố tập trung ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng trọng điểm.

“Siêu” dự án vành đai 3 TP.HCM: Tạo hàng loạt cơ chế chưa có tiền lệ
Hàng loạt cơ chế chưa có tiền lệ đã được Chính phủ đề xuất để triển khai nhanh, gọn Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản