Đà Nẵng đấu giá khu đất rộng hơn 1.600 m2
Hoàng Anh - 11/01/2022 15:39
 
Khu đất ký hiệu A9 Võ Văn Kiệt thuộc quận Sơn Trà, có diện tích 1.608m2 sẽ được Thành phố Đà Nẵng tổ chức đấu giá trong Quý 1/2022.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam vừa ký quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt.

Theo Quyết định này, Khu đất ký hiệu A9 Võ Văn Kiệt thuộc phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) có diện tích 1.608m2. Hiện khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; không có tài sản gắn liên trên khu đất.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A9 Võ Văn Kiệt trong Quý I/2022. Khu đất này đã được UBND TP.Đà Nẵng có Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đồng thời khu đất nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt.

Về tiến độ thực hiện dự án, UBND TP.Đà Nẵng  yêu cầu, khu đất được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Đà Nẵng tổ chức đấu giá khu đất A9 Võ Văn Kiệt.
Đà Nẵng tổ chức đấu giá khu đất A9 Võ Văn Kiệt.

Trong trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu, người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các tiếu chí khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND TP Đà Nẵng và điều kiện theo phương án này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khu đất A9 Võ Văn Kiệt đang được UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý; mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền thuê đất. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt, nguồn vốn đầu tư 100% của nhà đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều khu đất khác trên địa bàn Thành phố.
Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều khu đất khác trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến số tiền thu được thuê đất  trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là hơn 264 tỷ. Việc đấu giá sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng…

Trong năm 2021 TP.Đà Nẵng có chủ trương đưa ra đấu giá 17 lô đất lớn, có tổng diện tích 27,8ha, 2 khu đất lớn, 200 lô đất ở chia lô và 4 khu đất xin chủ trương áp dụng hình thức thuê đất trả tiền 1 lần. Tuy nhiên, việc triển khai còn rất chậm, dẫn đến nguồn thu từ đất không đạt được chỉ tiêu đề ra. Nguồn thu từ đất chỉ chỉ đạt hơn 2.200 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu 3.300 tỷ đồng. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản