Đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội
Thu Trang - 16/11/2015 14:47
 
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội giai đoạn 2 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư, quản lý và vận hành.
1
Tổng mức đầu tư cho dự án Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội giai đoạn 2 là 19,55 tỷ đồng

Theo đó, tổng mức đầu tư cho các hạng mục công việc này dự kiến 19,55 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Với thời gian thực hiện dự án trong năm 2017, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch kiến trúc của TP. Hà Nội nhằm quản lý toàn bộ các quy hoạch và kiểm soát về mặt kiến trúc, không gian đô thị; Quản lý thông tin quy hoạch đô thị, kiểm soát phát triển, trao đổi kết nối thông tin với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố... trên cơ sở kết nối số hóa dữ liệu GIS nhanh, chính xác, chất lượng cao. 

Cụ thể, TP. Hà Nội sẽ bổ sung và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo phục vụ hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2; mua sắm bổ sung và triển khai phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng về hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2; tạo lập cơ sở dữ liệu GIS về thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội và từng bước nhập dữ liệu vào hệ thống.

Trước mắt, TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc triển khai chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước cũng như của thành phố về quản lý dự án đầu tư. Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Nghiên cứu, tính toán các phương án thiết kế để phân tích, lựa chọn phương án thiết kế đảm bảo tối ưu về kinh tế, kĩ thuật trên tất cả các mặt (số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kĩ thuật), đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đề xuất phương án triển khai phù hợp và hiệu quả đối với các ứng dụng dùng chung mà thành phố đã tổ chức triển khai cho các đơn vị.

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội làm chủ đầu tư dự án "Thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội”. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là 19,128 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản