Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội
Trang Nguyễn - 26/02/2017 08:31
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cập nhật Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì và Dự án đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội - Hà Đông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội.

Đồng thời, thực hiện việc lập, thẩm định và trình duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đáp ứng nhu cầu cấp nước trước mắt và lâu dài cho Thủ đô Hà Nội.

Gia hạn Dự án cấp nước và nước thải đô thị đến cuối năm 2017
Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ được gia hạn đến 31/12/2017.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản