Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 08 năm 2022, 23:05:39
Gia hạn Dự án cấp nước và nước thải đô thị đến cuối năm 2017
Như Chính - 20/01/2017 16:40
 
Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ được gia hạn đến 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với nội dung gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định của Dự án với WB theo quy định.

Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh tham gia Dự án phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Dự án, khẩn trương thực hiện Dự án, bảo đảm Dự án được hoàn thành trong thời gian gia hạn theo đúng quy định hiện hành.

Đảm bảo cấp nước ổn định cho các đô thị, khu công nghiệp
Đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị từ loại IV trở lên đạt 95%, các đô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư