Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 tìm được nhà đầu tư
Linh Đan - 09/02/2023 10:29
 
Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi đề xuất thực hiện Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi đề xuất tham gia đầu tư xây dựng Dự án này.

Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gửi Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi, Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 18/01/2023.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương số 2349/QĐ-UBND ngày 08/12/2022, hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Nhà ở xã hội khu quyhoạch 5B - CC5 là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Việc đăng tải, nộp hồ sơ đăngký thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia tại trang web: https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Ngày 19/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thông báo số 06/TB-KHĐT thông báo mời quan tâm Dự án và đăng tải Dự án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mã số Dự án đăng tải PR2300002972, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là 17h ngày 15/3/2023.

Do đó, trong trường hợp Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc cấp chứng thư số thuộc thẩm quyền của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã được hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đường link https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/guideline-manual-investors.

Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 có mục tiêu đầu tư là xây dựng chung cư nhà ở xã hội theo chỉ tiêu, quy hoạch kiến trúc được duyệt, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở và các quy định có liên quan, phù hợp nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đà Lạt.

Tổng diện tích dự kiến sử dụng đất là 20.950 m2. Cụ thể, đất ở khoảng 8.380 m2, chiếm tỷ lệ 40%, trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội 6.704 m2 (chiếm 80% diện tích đất ở), diện tích xây dựng nhà ở thương mại 1.676 m2 (chiếm 20% diện tích đất ở). Đất cây xanh khoảng 4.713 m2, chiếm tỷ lệ 22,5%. Đất sân, đường nội bộ khoảng 7.857 m2, chiếm tỷ lệ 37,5%.

Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mật độ xây dựng toàn khu: ≤ 40%; 5 tầng (không kể tầng hầm); dân số khoảng 1.450 - 1.900 người.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư) là 418,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư: 83,68 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động là 334,72 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nhà đầu tư ứng trước toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND TP. Đà Lạt để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định, nhà đầu tư ứng trước 10 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và nộp toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định được duyệt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không tính lãi suất đối với kinh phí ứng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí ngân sách nhà nước hoàn trả hoặc khấu trừ đối với kinh phí nhà đầu tư đã ứng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tiến độ xây dựng Dự án.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm (kể từ ngày cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư). Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm (36 tháng).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản