Hà Nội chấp thuận Dự án vui chơi giải trí trong quy hoạch rừng phòng hộ ở Sóc Sơn
Quang Hưng - 27/08/2016 10:24
 
Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 328-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh, huyện Sóc Sơn.
.
Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh, huyện Sóc Sơn.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh, tại các xã Nam Sơn, Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội.

Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có kết luận về Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng xanh.Theo đó, Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng xanh tại xã Nam Sơn, Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc đề xuất phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 và đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của UBND huyện Sóc Sơn (UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 29/01/2015).

Nhà đầu tư đã thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư đúng quy định. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng xanh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy xem xét chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư: Kiểm tra rà soát tổng mức đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo khả thi. Trong quá trình thi công dự án, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân địa phương. Khi thi công phải đảm bảo môi trường, không phá vỡ cảnh quan sinh thái và công năng của rừng phòng hộ. Nhà đầu tư phải cam kết không bán, không chuyển nhượng dự án; phải thực hiện dự án đúng mục đích đầu tư.

Theo quy hoạch được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội công bố và bàn giao đầu năm 2015, Dự án khu du lịch vui chơi, giải trí nghỉ dưỡng Thung lũng xanh có diện tích khoảng 49,ha nằm trong khu vực quy hoạch là rừng phòng hộ nên thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình tổ chức xây dựng, tuyệt đối bảo tồn nguyên trạng, không san, gạt, thay đổi địa hình, chiều cao, mật độ cây rừng.

Liên quan đến vấn đề này, tại Thông báo số 328-TB/TU mới đây, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; thực hiện việc ký quỹ đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014; xác định rõ và có chế tài bảo đảm thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây dựng, quản lý các công trình khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án với các khu vực xung quanh và phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án của nhà đầu tư, bảo đảm thực hiện nội dung đầu tư theo đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án, đồng thời, tuân thủ quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp luật có liên quan; duy trì và bảo vệ cây xanh tự nhiên trong khu vực dự án, đảm bảo hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên hiện hữu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản