Hà Nội thông qua kế hoạch tổng kiểm tra công trình xây dựng cũ
Quang Hưng - 09/08/2016 13:18
 
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định số 4309/QĐ – UBND ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ trên địa bàn Thành phố.
.
Đối tượng kiểm tra là chung cư được xây dựng dựng từ trước năm 1994; nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; Các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình, nhà ở; cơ quan, tổ chức được nhà nước giáo quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra hiện trạng về mức độ an toàn chịu lực của công trình. Đối tượng kiểm tra là chung cư được xây dựng dựng từ trước năm 1994; nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; Các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

Thời gian kiểm tra: từ 15/7/2016 đến 15/8/2016, lập danh sách, đánh giá bước đầu của người quản lý, sử dụng.

Công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phổ biến kế hoạch đến các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện rà soát, đánh giá công trình; thực hiện tuyên truyền phổ biến kế hoạch.

Các đối tượng được nhà nước giáo quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình thuộc quyền sở hữu, sử dụng và được giao quản lý khai thác theo biêu hướng dấn kèm theo; Tổng hợp, bao cáo Sở Xây dựng làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Từ 16/8/2016 đến 16/12/2016: Khảo sát, đánh giá sơ bộ. Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá sơ bộ, đơn vị tư vấn lập danh sách các công trình nguy hiểm cần khảo sát, đánh giá chi tiết báo cáo Sở Xây dựng trình UBND Thành phố chấp thuận làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Năm 2017: Khảo sát chi tiết bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng; tính toán và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nhà và công trình (kiểm định chất lượng công trình); Đề xuất phương án xử lý tiếp theo (tiếp tục sử dụng, sửa chữa, gia cường, hoặc các biện pháp can thiệp khác).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản