Hải Dương phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình
K.Đ - 26/11/2019 17:19
 
UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình.
Để giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải chia gần 40 tỷ đồng giải phóng trạm điện cao thế
Để giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải chi gần 40 tỷ đồng giải phóng trạm điện cao thế

Theo UBND tỉnh Hải Dương, Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình nằm trên địa bàn các phường Việt Hòa, Thanh Bình và Cẩm Thượng, TP. Hải Dương có tổng diện tích gần 18,3 nghìn m2.

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh Hải Dương thông báo mời sơ tuyển và được phê duyệt tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND, đồng thời đăng tải thông báo mời sơ tuyển trên mạng đấu thầu Quốc gia số: 20180551305 ngày 21/5/2018; Báo Việt Nam new ngày 22/5/2018; Báo Đấu thầu, số 93, ngày 22/5/2018.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu (29/5/2018 đến 29/6/2018), do chỉ duy nhất một nhà đầu tư bỏ thầu. Căn cứ Mục a,b, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/3/2015 của Chính phủ về Quyết định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 phê duyệt Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp là nhà đầu tư dự án nêu trên.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản