Khẩn trương lựa chọn vị trí xây Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
Thu Trang - 07/07/2016 07:31
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu đất dành cho dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.
Phối cảnh Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
Phối cảnh Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu đất dành cho dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Dự án) và các dự án thành phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện việc thẩm định, trình phê duyệt Phương án tổ chức hoạt động của Hội chợ triển lãm trên vị trí khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 9/9/2015 và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản