Lâm Đồng điều chỉnh Dự án Khu nhà ở Thung Lũng Hoa Đà Lạt
Linh Đan - 12/11/2023 08:32
 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn phải thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Khu nhà ở Thung Lũng Hoa Đà Lạt do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn làm nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000829 ngày 11/1/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 27/7/2012, Văn bản số 71/UBND-XD1 ngày 6/1/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh thành 138,85 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu: 58,85 tỷ đồng (chiếm 42,4% vốn đầu tư); vốn vay từ tổ chức tín dụng: 80 tỷ đồng (chiếm 57,6% vốn đầu tư).

Tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh thành từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2024. Cụ thể, từ tháng 12/2012 - 8/2023: Thực hiện công tác, thủ tục chuẩn bị đầu tư (thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...); điều chỉnh quy hoạch chi tiết; đào, đắp đất, gia cố móng kè, tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng.

Tiến độ được điều chỉnh đến tháng 6/2024. Từ tháng 9/2023 - 12/2023: vốn vay 20,90 tỷ đồng; từ tháng 1/2024 - 6/2024: vốn vay 57,95 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện các thủ tục thiết kế cơ sở, xin cấp giấy phép xây dựng dự án, thi công đào đất, san gạt mặt bằng, thi công cọc nhồi; từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2024: Thi công kè chắn đất bê tông cốt thép, hạng mục cấp, thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng công cộng, hạng mục đường nội bộ; tháng 6 năm 2024: Nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào hoạt động kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; UBND thành phố Đà Lạt hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn thực hiện hoàn thành các thủ tục cấp phép xây dựng để triển khai xây dựng dự án đảm bảo theo tiến độ điều chỉnh được phê duyệt; Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền nộp bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng (nếu có), thông báo cho Công ty biết và thực hiện.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, chống nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người lao động và cho người dân sinh sống xung quanh dự án và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân và người lao động.

Công ty này chỉ được thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (kể cả kè ta luy) khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép và bảo đảm an toàn theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, môi trường, thuế và các quy định khác có liên quan; liên hệ UBND thành phố Đà Lạt thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng để triển khai xây dựng dự án đảm bảo theo tiến độ điều chỉnh được phê duyệt; liên hệ Cục Thuế tỉnh để xác định tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng (nếu có).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản