Phú Yên lập quy hoạch liên huyện vùng ven biển
Minh Khuê - 16/11/2020 09:31
 
Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch bao gồm diện tích các đơn vị hành chính nằm giữa quốc lộ 1 và biển Đông, diện tích 425km2 (không bao gồm diện tích đầm Cù Mông và đầm Ô Loan).

UBND tỉnh Phú Yên vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển đến năm 2030, do Sở Xây dựng làm chủ đồ án. Phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch bao gồm diện tích các đơn vị hành chính nằm giữa quốc lộ 1 và biển Đông, diện tích vùng lập quy hoạch trực tiếp 425 km2, không bao gồm diện tích đầm Cù Mông và đầm Ô Loan.

Phú Yên tiến hành quy hoạch liên vùng ven biển hướng đến phát triển bền vững và liên kết chặt chẽ
Phú Yên tiến hành quy hoạch liên vùng ven biển hướng đến phát triển bền vững và liên kết chặt chẽ

Trong đó, TP.Tuy Hòa có 11 phường và 3 xã, trừ xã Hòa Kiến và phường Phú Lâm. TX.Sông Cầu có các phường: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Đài và các xã Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, Xuân Phương. TX Đông Hòa có các phường Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây và các xã Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam. Huyện Tuy An có thị trấn Chí Thạnh và các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Thạch, An Dân, An Cư, An Hòa Hải, An Mỹ, An Chấn.

Mục tiêu của quy hoạch là nhằm cụ thể hóa đồ an Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025, đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã được phê duyệt; xác định tính chất đặc trưng cho từng khu vực, từng vùng huyện, liên huyện ven biển, phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, đời sống cư dân ven biển, khu vực bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng; đề xuất chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Kinh phí thực hiện quy hoạch gần 2,7 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản