Phú Yên quy định thu hồi đất trong trường hợp không đưa, chậm đưa đất vào sử dụng
N.T - 03/11/2022 12:25
 
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra việc không đưa đất, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quy định liên quan đến việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư.

Sau đó, khi có kết luận thanh tra, kiểm tra xác định hành vi vi phạm về việc không đưa đất, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất; sở này chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng; hoặc giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên để giao cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với các khu chức năng Khu công nghiệp.

Trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng không giao nộp bản gốc Giấy chứng nhận khi bị thu hồi đất; UBND tỉnh Phú Yên cho biết thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43, ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng; bên thuê đất, thuê lại đất; tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường hợp không đưa đất, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề hoặc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng là đơn vị thực hiện tham mưu, lập thủ tục thu hồi đất; thu hồi, xử lý Giấy chứng nhận đã cấp cho bên thuê đất, thuê lại đất theo quy định.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, đơn vị này được phân công chỉ đạo đơn vị trực thuộc, đơn vị cho thuê, thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; thường xuyên rà soát, theo dõi, kiểm tra và báo cáo, lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất theo quy định.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất...

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thanh tra.

Liên quan đến Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, đơn vị này cho biết, một trong những giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư là rà soát các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai, chậm tiến độ, dừng hoạt động, không hiệu quả để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết; thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư và xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan theo quy định.

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cũng đã có thông báo kiểm tra tình hình triển khai thực hiện đầu tư dự án theo quyết định chủ trương của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Nam Phú Yên đối với Dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hòa Xuân Đông (Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên) và Dự án Kho xăng dầu Vũng Rô (Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Phú Yên); thời gian kiểm tra vào ngày 10/11/2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản