Quảng Bình giao đất cho Tập đoàn Sơn Hải thực hiện dự án khu nhà ở thương mại
Ngọc Tân - 05/05/2019 10:46
 
UBND tỉnh Quảng Bình và có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 2).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 5.301,9 m2 đất (trong đó có 4.939,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước; 171,2 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác và 112,4 m2 đất trồng cây lâu năm đã được UBND thành phố Đồng Hới thu hồi) tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới sang đất phi nông nghiệp. Giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (địa chỉ số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổng số diện tích đất đã được chuyển mục đích sử dụng nói trên để Tập đoàn này thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quy hoạch sử dụng đất Dự án bao gồm 1.289,4 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại; 1.994,3 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội; 64,8 m2 đất thương mại, dịch vụ; 1.906,1 m2 đất giao thông; 47,3 m2 đất thủy lợi.

Về hình thức giao đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với 1.289,4 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại và giao đất không thu tiền sử dụng đất với 4.012,5 m2 (đất xây dựng nhà ở xã hội; đất thương mại, dịch vụ; đất giao thông; đất thủy lợi).

UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư giữa Sở Xây dựng và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình do Nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất theo quy định; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định….

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án, các nghĩa vụ tài chính về đất đai, chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước.

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn được thực hiện tại khu vực phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Dự án có quy mô 13ha và tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Tập đoàn sơn Hải thực hiện thông qua hình thức hình thức chỉ định thầu sau khi đã thẩm định đầy đủ năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật của đơn vị này cũng như trường hợp tại vòng sơ tuyển chỉ có đơn vị này tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản