Quảng Nam chưa thể góp ý thẩm định đề nghị điều chỉnh Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
- 18/05/2022 15:51
 
Việc góp ý điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chỉ được tỉnh Quảng Nam thực hiện sau khi hồ sơ, thủ tục liên quan dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến thẩm định nội dung đề nghị điều chỉnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về góp ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có quy mô sử dụng đất lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, nằm trên địa bàn hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan tại khu vực dự án như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và Quy hoạch chung khu vực ven biển các huyện Duy Xuyên - Thăng Bình đang được UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lập, nhưng chưa được phê duyệt.

Ngoài ra, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đang được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đang tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 trên cơ sở kế thừa Quy hoạch phân khu điều chỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 12/11/2015, làm cơ sở để chủ đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Hình minh họa

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Nam, do các quy hoạch liên quan tại khu vực dự án nêu trên chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp về đề xuất đầu tư.

Do đó, để có cơ sở góp ý thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch liên quan của địa phương; UBND tỉnh Quảng Nam sẽ góp ý thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của nhà đầu tư sau khi các hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, kế hoạch liên quan đến dự án nêu trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh Quảng Nam đang tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch, kế hoạch nêu trên để trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định

Trước đó, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có công văn gửi tỉnh Quảng Nam về việc xin điều chỉnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Dự án vào Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án. Tính đến tháng 9/2021, diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án này là 489,49ha trên tổng số 985,3ha đất thực hiện dự án, trong đó có 386,3ha đất đã bàn giao cho nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ khoảng 39,2% diện tích đất thực hiện dự án.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An xin chuyển Khu nhà ở nhân viên thành khách sạn
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã gửi công văn tới UBND tỉnh Quảng Nam xin chuyển Khu nhà ở nhân viên thành thành Khu khách sạn lưu trú, du lịch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản