Quảng Nam: Nhiều dự án nhà ở phải phê duyệt lại giá đất
Hoàng Anh - 24/06/2024 15:00
 
Do có sai sót trong việc xác định giá đất, tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư cam kết nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản để giải quyết việc tách thửa, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Đây là một trong những vướng mắc trong việc triển khai xây dựng các dự án đô thị, nhà ở tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương giao Sở TN&MT rà soát, yêu cầu chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi được phê duyệt lại giá đất cụ thể đối với 14 dự án nhà ở đã hoàn thành xây dựng hạ tầng theo quy hoạch 1/500.

14 dự án nhà ở này đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng theo Quy hoạch chi tiết 1/500; đã nộp đủ tiền sử dụng đất. Tuy nhiên do có sai sót trong việc xác định giá đất nên phải chờ phê duyệt lại giá đất.

Nhiều dự án nhà ở tại Quảng Nam có sai sót trong việc xác định giá đất nên phải chờ phê duyệt lại giá đất.

Theo tỉnh Quảng Nam, trong trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện tạm nộp, có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu hoặc có bảo lãnh của Ngân hàng khi phê duyệt lại giá đất thì có văn bản cam kết sau khi được phê duyệt lại giá đất cụ thể.

Chủ trương này nhằm tiếp tục giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và giải quyết thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng theo thẩm quyền.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đến 90% hoặc 95% tùy theo dự án cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, quyết định. Phần diện tích còn lại được giải quyết sau khi UBND tỉnh phê duyệt lại giá đất cụ thể và chủ đầu tư dự án hoàn thành việc nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính.

Riêng với dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) thì việc giải quyết thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạng mục chợ của dự án, được nghiệm thu, bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý.

Đối với 8 dự án đã được giao đất từng phần, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp theo Block) cho chủ đầu tư dự án không quá 80% diện tích đất ở đã được giao.

Phần diện tích còn lại được giải quyết sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành dự án và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Việc tách thửa, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng chỉ thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng của các dự án này theo đúng quy định.

Nhiều dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp vướng mắc.

Theo tỉnh Quảng Nam, 8 dự án này còn vướng giải phóng mặt bằng, cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng trên phần diện tích đất được giao, đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trước đây của dự án.

Tuy nhiên, các dự án có sai sót trong việc xác định giá đất, phải chờ phê duyệt lại giá đất của dự án.

Đối với 8 dự án đang thực hiện dở dang, tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư dự án tích cực phối hợp với địa phương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

Trường hợp quá khó khăn, không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng thì đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500), đưa ra khỏi quy hoạch của dự án để chỉnh trang đô thị…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản