Quảng Ngãi: Dự án Khu dân cư Đông Nam được chuyển nhượng một phần
Nhiệt Băng - 27/12/2022 11:33
 
Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Đà Nẵng) được chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa cho phép chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (số 77, Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quốc tế Việt Hà (số 88, đường số 2, Khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, vị trí, địa điểm phần dự án chuyển nhượng là Khu CC2, thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Khu CC2, thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn có chức năng là công trình siêu thị, tương ứng quy mô sử dụng đất là 2.525,6 m2, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 30 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng là công trình cấp III, cao 3 tầng, diện tích xây dựng 1.515 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 4.546 m2. Thời gian hoạt động của dự án là Quý II/2023.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ xây dựng cơ bản của dự án này là 12 tháng (đến Quý IV năm 2023). Tiến độ đưa công trình vào hoạt động là năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu bên chuyển nhượng (Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP) và bên nhận chuyển nhượng (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quốc tế Việt Hà) thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng một phần dự án theo quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 15/10/2022 của Chính phủ; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; triển khai, thực hiện dự án đúng tiến độ, nội dung dự án và cam kết tại Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản ngày 8/12/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quốc tế Việt Hà đảm bảo theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản