Quảng Ngãi quy hoạch khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ rộng hơn 2.481 ha
Thanh Chung - 19/09/2023 14:53
 
Ngày 19/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong.
a

Phối cảnh tổng thể đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.481 ha, thuộc phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, thuộc địa bàn các xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) và Bình Hiệp (huyện Bình Sơn).

Mục tiêu của Quy hoạch là cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, xây dựng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tịnh Phong trở thành một trong những khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, đồng bộ, gắn kết hài hòa với các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất và làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Với nguyên tắc kế thừa cấu trúc khung giao thông chính và các khu chức năng đã được định hướng theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2045, khung không gian tự nhiên, dân cư và các điều kiện hiện trạng, khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong được phân thành 3 khu chức năng gồm: Khu vực đô thị - dịch vụ tập trung, khu vực phát triển công nghiệp và khu vực nông nghiệp sinh thái.

Với định hướng phát triển Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong trở thành khu vực cửa ngõ phía Tây Nam của Khu kinh tế Dung Quất, phát triển các đô thị dịch vụ gắn với khu công nghiệp Tịnh Phong; phát triển công nghiệp theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp nhẹ, với các loại hình công nghiệp thời trang, may mặc, điện, điện tử và các ngành công nghiệp thân thiện môi trường. Đồng thời, đây cũng là khu vực đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật; trung tâm dịch vụ phía Tây Nam Khu kinh tế Dung Quất, phát triển các trung tâm dịch vụ: chợ đầu mối, trung tâm nghiên cứu đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn trong thời gian ngắn đã hoàn thành Đồ án Quy hoạch phân khu, trình UBND tỉnh cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo. Đơn vị tư vấn đã tuân thủ trình tự thủ tục, bám sát Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, cơ bản bám sát nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt; kịp thời đề xuất các vấn đề phát sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất về tầm nhìn, tính chất và dự báo của Đồ án quy hoạch, trong đó, tư vấn cùng chủ đầu tư đã tập trung phân tích, đưa ra các giải pháp quy hoạch mang tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, UBND tỉnh không thống nhất đưa Ga Đại Lộc vào Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong vì không nằm trong Quy hoạch đường sắt quốc gia. Không thống nhất mở rộng Quốc lộ 1, đoạn đi qua quy hoạch phân khu vì không phù hợp với quy hoạch đường bộ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch và lưu ý Chủ đầu tư, tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, để hoàn thiện Đồ án Quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tư vấn cần nghiên cứu kỹ giải pháp thoát nước, kể cả thoát nước thải và thoát nước mưa, nhất là khu vực 75 ha có khu dân cư, tránh trường hợp ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cập nhật vào quy hoạch khu đất dành cho xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao. Nghiên cứu, tính toán hợp lý, bổ sung một phần diện tích đất để tỉnh thực hiện lộ trình di dời Cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra khỏi vị trí hiện tại.

Liên quan đến kết nối hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, rà soát lại việc kết nối hạ tầng trong nội bộ phân khu và giữa phân khu này với các phân khu khác. Tư vấn cũng cần nghiên cứu lại đối với việc bố trí khu vực Trung tâm Tịnh Phong đảm bảo quy mô dân số, điều kiện hạ tầng để đến năm 2030 Tịnh Phong trở thành thị trấn của huyện Sơn Tịnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản